top of page

Mijn Teena

Lees deze pagina en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je de Teena voor het eerst gebruikt.

Instellen

Voordat je Teena kunt gaan gebruiken, moet je eerst synchroniseren met de Teena App om je apparaat te activeren en een account aan te maken.

 

Plaats je duim op het aanraakveld (gedurende 4 seconden) totdat je een langzaam knipperend turquoise licht ziet, om Teena in te schakelen.

Teena sensor en indicator rondje.png
Teena aanzetten 4 seconden .png
Teena aanzetten niet middenop.png

Teena is nu klaar om verbinding te maken met de app

Open de Teena App en volg de instructies op het scherm om je Teena te koppelen. Als je de Teena App al in de gratis modus gebruikt, open dan het menu Account en selecteer 'Register', volg vervolgens de instructies op het scherm.

Gebruik Teena elke ochtend

 

  1. Plaats je duim op het aanraakveld (gedurende 4 seconden) totdat je een snel knipperend oranje lampje ziet, om Teena aan te zetten. Teena is nu klaar om een meting uit te voeren. 

  2. Plaats de sensor binnen 6 seconden zover mogelijk naar achteren onder de rechter- of linkerkant van je tong en sluit vervolgens je mond. Zorg ervoor dat het puntje van de sensor de onderkant van je tong raakt. Het oranje lampje blijft knipperen tijdens de meting.

  3. Een langzaam knipperend turquoise lampje betekent dat de meetfase met succes is afgerond. Als je een afwisselend knipperend oranje en turquoise lampje ziet of Teena verandert in turquoise knipperen na de 6 seconden, betekent dit dat de meting niet is geslaagd en dat je het opnieuw moet proberen nadat het apparaat is uitgegaan. 

  4. De weergegeven bevestigde meetstatus is geldig tot middernacht. Je kunt je meetstatus later op de dag opnieuw bekijken door het aanraakveld nogmaals kort aan te raken. De volgende dag schakelt je Teena over naar de status meetklaar. 

  5. Bevestig elke menstruatiedag door de Plus-knop in de Teena App te selecteren.

Synchroniseren met de app

Zet Bluetooth® op je smartphone aan, open Teena App en en selecteer de synchronisatie knop aan de rechterkant van het scherm.

 

Zet Teena aan. Een langzaam knipperend turquoise lampje zal op jeTeena gaan branden en de synchronisatie begint automatisch.

 

De Teena App zal je temperatuurmeting weergeven na een succesvolle synchronisatie.

bottom of page